RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119), dalej zwanego RODO, informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest JW. Waligóra Sp. J. Siedliska 495 36-042 Lubenia.

 2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych możliwy jest pod adresem: eventy@spasplendor.pl.

 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a także w celu dokonania rezerwacji na podstawie art.6 ust.1 lit. b.

 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

 • partnerzy zajmujący się wsparciem informatycznym;

 • podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

 • podmioty uczestniczące w realizacji usług hotelu.

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez 3 miesiące od ustania kontaktu lub przez czas niezbędny dla dokonania rezerwacji i pobytu, a następnie przez okres niezbędny dla ochrony roszczeń zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

 3. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Skorzystać z uprawnień wskazanych w pkt. 6, można wysyłając odpowiednie żądanie na adres Administratora wskazany w pkt.1.